In Nederland werden, tot 1 januari 2019, diverse goederen en diensten belast met 6% btw, ook wel het lage btw-tarief genoemd. Met ingang van 1 januari 2019 wordt dit btw-tarief verhoogd naar 9% btw. De verhoging is onderdeel van het regeerakkoord dat is gesloten door het nieuwe kabinet en heeft als doel de belasting op arbeid te verleggen naar belasting op consumptie. Tariefverhogingen kunnen per kwartaal doorgevoerd worden.

Door de btw verhoging van 6% naar 9% btw worden goederen en diensten duurder voor particuliere consumenten. Deze groep consumenten kan de btw die in rekening wordt gebracht op deze goederen en diensten niet als voorbelasting in aftrek brengen, waardoor de geleverde prestatie per saldo duurder wordt. Voor ondernemers die recht hebben op aftrek van btw heeft de btw verhogen geen invloed. Deze ondernemers kunnen de btw in aftrek brengen. Voor ondernemers die geen of slechts gedeeltelijk btw in aftrek kunnen brengen leidt de voorgenomen verhogen eveneens tot een kostenpost.