Werkzaamheden Tarief excl. btw (21%)
Winstaangifte (inclusief fiscaal partner (particulier) € 225
Belastingaangifte VPB € 275
Aangifte BTW / ICP (maand, kwartaal, jaar) € 40
Opstellen jaarrekening € 225
Verzorging administratie vanaf € 60 per uur
Belastingadvies € 75 per uur
Zonnepanelen: aanvraag BTW-nummer, BTW-aangifte, ontheffing, ontzorging € 97,10

Toeslag
Voor arbeidsintensievere werkzaamheden, kan een toeslag gelden. Hierover wordt vooraf contact met u opgenomen.

Voorrijkosten
Vanaf een afstand van 10 kilometer enkele reis, brengen wij € 0,25 per kilometer in rekening. De routeplanner (Google Maps) is bepalend. Met een maximum van € 25.

Opslagen
Kantoorkosten en telefoongesprekken brengen wij niet in rekening!

Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden maken wij in overleg met u goede prijsafspraken.