Werkzaamheden Tarief excl. btw (21%)
Winstaangifte (inclusief fiscaal partner (particulier)¹ € 239,50
Belastingaangifte VPB¹ € 275
Belastingaangifte VPB (bij het door ons laten opstellen van de jaarstukken) € 175
Aangifte BTW / ICP (maand, kwartaal, jaar) € 42,50
Opstellen jaarrekening € 225
Verzorging administratie vanaf € 65 per uur
Belastingadvies € 77,50 per uur
Aangifte dividendbelasting € 45

¹ Bovengenoemde prijzen worden gehanteerd wanneer uw administratie volledig en juist (m.u.v. het jaarwerk) wordt aangeleverd.

Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden maken wij in overleg met u goede prijsafspraken.

Voorrijkosten: vanaf een afstand van 10 kilometer enkele reis, brengen wij € 0,25 per kilometer in rekening. De routeplanner (Google Maps) is bepalend.

Opslagen: kantoorkosten en telefoongesprekken brengen wij niet in rekening!